Skive Kommune logo Logo
Menu
VIRKSOMHEDSGUIDEN | OM

Om VirksomhedsGuiden

VirksomhedsGuiden giver overblik over virksomheder beliggende i Skive Kommune. Informationerne stammer fra CVR (Det Centrale Virksomhedsregister). Skive Kommune har således ingen indflydelse på de viste informationer, men præsenterer dem som en service overfor VirksomhedsGuidens brugere.
streg

Aktive virksomheder

I VirksomhedsGuiden vises kun aktive virksomheder, der er registreret med følgende virksomhedsformer:

 • Aktieselskab
 • Andelsselskab (-forening)
 • Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
 • Anden udenlandsk virksomhed
 • Anpartsselskab
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties
 • Folkekirkelige Institutioner
 • Fonde og andre selvejende institutioner
 • Forening
 • Forening med begrænset ansvar
 • Interessentskab
 • Iværksætterselskab
 • Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
 • Kommanditselskab
 • Personligt ejet Mindre Virksomhed
 • Primærkommune
 • Region
 • Selskab med begrænset ansvar
 • Selvstændig offentlig virksomhed
 • Statslig administrativ enhed
 • Særlig finansiel virksomhed
 • Øvrige virksomhedsformer

Virksomhedsformer & brancher

Nedenstående virksomhedsformer og hovedbranchekoder vil ikke blive vist:

Virksomhedsformer (vises ikke):
 • Dødsbo
 • Frivillig forening

  Hovedbranchekoder (vises ikke):
 • 521000  Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • 522120  Parkering og vejhjælp mv.
 • 642010  Finansielle holdingselskaber
 • 642020  Ikke-finansielle holdingselskaber
 • 643030  Investeringsselskaber
 • 649100  Finansiel leasing
 • 649230  Andre kreditselskaber
 • 649900  Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring
 • 661900  Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
 • 662100  Risiko- og skadesvurdering
 • 662200  Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
 • 663000  Formueforvaltning
 • 681000  Køb og salg af egen fast ejendom
 • 682020  Private andelsboligforeninger
 • 682030  Anden udlejning af boliger
 • 682040  Udlejning af erhvervsejendomme
 • 683210  Administration af fast ejendom på kontraktbasis
 • 683220  Ejerforeninger
 • 701020  Finansielle hovedsæders virksomhed
 • 721100  Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
 • 771200  Lastbiler
 • 773100  Landbrugsmaskiner og -udstyr
 • 829100  Inkassovirksomhed og kreditoplysning
 • 889910  Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • 889990  Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
 • 920000  Lotteri- og anden spillevirksomhed
 • 941200  Faglige sammenslutninger
 • 949200  Politiske partier
 • 949900  Andre organisationer og foreninger
 • 970000  Husholdninger med ansat medhjælp
 • 982000  Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug
 • 999999  Uoplyst

Reklamebeskyttede virksomheder

Når en virksomhed er reklamebeskyttet, må virksomhedens registrerede oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ikke anvendes af andre til uopfordrede henvendelser. I VirksomhedsGuiden er reklamebeskyttede virksomheder markeret med ikonet Ikon - reklamebeskyttet virksomhed.

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af VirksomhedsGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Informationer på VirksomhedsGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. VirksomhedsGuiden er udelukkende en videreformidling og præsentation af data, som modtages fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Cookies

VirksomhedsGuiden anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af løsningen. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på VirksomhedsGuiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie VirksomhedsGuiden placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Opdatering

VirksomhedsGuiden opdateres fire gang om året; primo januar, april, juli og oktober.

Kontakt

Har du spørgsmål til VirksomhedsGuiden, så kontakt Kommunikationsafdelingen, Skive Kommune, kommunikation@skivekommune.dk, telefon: 9915 6823.

Vi kan ikke svare på spørgsmål om de viste virksomhedsoplysninger, da de er baseret på virksomhedernes egne indberetninger til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

streg